Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.473 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10441

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699-2-80:2007 IEC 60335-2-80:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện

Ban hành: 02/10/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
10442

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7334:2004 ISO 14964:2000 Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

Ban hành: 29/10/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
10443

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7375:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng kali tổng số trong đất Việt Nam

Ban hành: 29/10/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
10444

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7297:2003 Vật đúc - Hệ thống dung sai - Kích thước và lượng dư gia công

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10445

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7290:2003 ISO 5408:1983 Ren trụ -Từ vựng

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10446

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7338:2003 ISO 6725:1981 Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước mô tô, xe máy hai bánh - Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10447

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7298:2003 ISO 497:1973 Hướng dẫn lựa chọn dãy số ưu tiên và dãy các giá trị quy tròn của số ưu tiên

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10448

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7299:2003 ISO 17:1978 Hướng dẫn sử dụng số ưu tiên và dãy số ưu tiên

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10449

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7292:2003 ISO 261:1998 Ren vít hệ mét thông dụng ISO - Vấn đề chung

Ban hành: 26/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10450

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 ISO/TR 14025:2000 Nhãn môi trường và công bố môi trường - Công bố về môi trường kiểu III

Ban hành: 04/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
10451

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6946:2001 Các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy phép đầu lọc gồm cả vật liệu có cùng thấu khí định hướng - Xác định độ thấu khí

Ban hành: 28/12/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10452

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6879:2001 Vải - Tính cháy - Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng

Ban hành: 28/12/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10453

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6877:2001 Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa - Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa

Ban hành: 28/12/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10454

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6874-3:2001 ISO 11114-3:1997 Chai chứa khí di động - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa - Phần 3: Thử độ tự bốc cháy trong khí oxy

Ban hành: 24/09/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10455

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6872:2001 ISO 11117:1998 Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van cho các chai khí công nghiệp và y tế - Thiết bị, kết cấu và thử nghiệm

Ban hành: 24/09/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10456

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-1:2001 IEC 2326-1:1996 Tấm mạch in - Phần 1: Quy định kỹ thuật chung

Ban hành: 24/09/2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10457

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:1993 Chè đen rời

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
10458

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6853:2001 ISO 2919:1999 An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và phân loại

Ban hành: 2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
10459

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7881:2008 Phương tiện giao thông đường bộ-Tiếng ồn phát ra từ mô tô-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
10460

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi

Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
Vui lòng đợi