Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.601 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 1: Giới thiệu chung

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12545-1:2019 ISO 10101-1:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12553:2019 ASTM D 3588-98 Nhiên liệu dạng khí – Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12493:2018 ISO 9766:2012 Mũi khoan ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Chuôi hình trụ có một mặt vát phẳng song song

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12223:2018 IEC 61309:1995 Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12220:2018 IEC 60442:2003 Máy nướng bánh mì bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12224:2018 IEC 60311:2016 Bàn là điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc tương tự - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-3:2018 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6952:2018 ISO 6498:2012 Thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7139:2018 ISO 13722:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng Brochthrix spp. - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4396-2:2018 ISO 9934-2:2015 Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 2: Phương tiện phát hiện

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6522:2018 ISO 4995:2014 Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7472:2018 ISO 5817:2014 Hàn - Liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-1:2018 ISO 7503-1:2016 Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12445:2018 ISO 16983:2003 Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12432-3:2018 ISO 9926-3:2016 Cần trục - Đào tạo người vận hành - Phần 3: Cần trục tháp

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12588-1:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995 Ống nhựa nhiệt dẻo có thành phần kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11268-15:2018 ISO 603-15:1999 Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
Vui lòng đợi