Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7.940 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8772:2017 ISO/ASTM 51940:2013 Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8770:2017 ISO/ASTM 51631:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7975:2008 Chè thảo mộc túi lọc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-3:2008 ISO 5530-3:1988 Bột mỳ-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 3: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng valorigraph

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6439:2008 ISO 4106:2004 Mô tô-Quy tắc thử động cơ-Công suất hữu ích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5267-1:2008 Mật ong-Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 Sơn alkyd-Yêu cầu kỹ thuật chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7011-1:2007 Ván gỗ nhân tạo-Phương pháp thử-Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4255:2008 IEC 60529:2001 Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7115:2007 ISO 2419:2006 Da-Phép thử cơ lý-Chuẩn bị và ổn định mẫu thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-3:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 1: Quy định kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7925:2008 ISO 17604:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7902:2008 ISO 15213:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7675-3:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể-Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7675-2:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể-Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7885-1:2008 An toàn bức xạ-Thuật ngữ và định nghĩa-Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng anh từ A đến E

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7283:2008 Phao tròn cứu sinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
Vui lòng đợi