Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 9.009 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12614:2019 Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-19:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-1:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh lở mồm long móng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-43:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-6:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi Herpesvirus ở cá chép

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-20:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-13:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-41:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12682:2019 Thuốc thú y - Lấy mẫu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-21:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus Agalactiae ở cá

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
Vui lòng đợi