Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.630 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-19:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-1:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh lở mồm long móng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-43:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-6:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi Herpesvirus ở cá chép

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-20:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-13:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-41:2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12682:2019 Thuốc thú y - Lấy mẫu

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-21:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus Agalactiae ở cá

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
Vui lòng đợi