Danh mục

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 11.640 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12714-12:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 12: Tống quá sủ

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12714-11:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 11: Tếch

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-2-7:2021 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với Coffee ringspot virus

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13407-3:2021 ISO 7886-3:2020 Bơm tiêm dưới da vô khuẩn sử dụng một lần - Phần 3: Bơm tiêm tự hủy dùng để tiêm chủng liều cố định

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8760-2:2021 Giống cây lâm nghiệp - Vườn cây đầu dòng - Phần 2: Các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy quả, lấy hạt

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13417:2021 ISO 16256:2012 Thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm và hệ thống thử nghiệm chẩn đoán in vitro - Phương pháp tham chiếu để thử nghiệm hoạt tính in vitro của các chất kháng nấm liên quan đến các bệnh nhiễm trùng

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13406:2021 ISO 18153:2003 Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Phép đo định lượng trong các mẫu sinh học - Tính liên kết chuẩn đo lường của các giá trị đối với nồng độ xúc tác của các enzym ấn định cho các bộ hiệu chuẩn và các mẫu đối chứng

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13262-6:2021 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 6: Xác định hàm lượng hoạt chất fenitrothion bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13404-3:2021 ISO 11608-3:2012 Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 3: Ống chứa hoàn thiện

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13404-2:2021 ISO 11608-2:2012 Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 2: Kim tiêm

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13403:2021 ISO 12189:2008 Vật cấy ghép phẫu thuật - Thử nghiệm cơ học thiết bị cấy ghép cột sống - Phương pháp thử mỏi dùng cho các bộ cấy ghép cột sống sử dụng cấu trúc đỡ trước

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13391-2:2021 ISO 5834-2:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật - Nhựa polyetylen siêu cao phân tử - Phần 2: Dạng đúc

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13394:2021 ISO/TR 14283:2018 Vật cấy ghép phẫu thuật - Nguyên tắc cơ bản về an toàn và tính năng

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13395-1:2021 ISO 9360-1:2000 Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt - ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 1: HME dùng với thể tích lưu thông tối thiểu 250ml

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13399:2021 ISO 18472:2018 Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chất chỉ thị sinh học và hóa học - Thiết bị thử nghiệm

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-16:2021 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Mycena citricolor (Berk & Curtis) Sacc.

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-2-8:2021 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Pseudomonas syringae pv. garcae

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12372-2-2:2021 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với chi cỏ chổi Orobanche

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-13:2021 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với ngài đục quả đào Carposina sasakii Matsumura

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12714-13:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 13: Trám đen

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
Vui lòng đợi