Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.649 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
62

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
63

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
64

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
65

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
66

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
67

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
68

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12343:2019 ISO/IEC 15394:2017 Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
69

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6187-1:2019 ISO 9308-1:2014 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
70

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
71

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động thực vật và thực vật - Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
72

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-12:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
73

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-2:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
74

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-7:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
75

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-4:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
76

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-46:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
77

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8400-15:2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
78

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-3:2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
79

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
80

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12624-1:2019 Đồ gỗ - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
Vui lòng đợi