Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-244:2006 Thiết bị vô tuyến nghiệp dư - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
62

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-243:2006 Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz-25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
63

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
64

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
65

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-236:2006 Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
66

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-246:2006 Thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
67

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-245:2006 Thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
68

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-241:2006 Thiết bị điện thoại VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
69

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-234:2006 Thiết bị vi ba số SDH điểm - Điểm dải tần tới 15 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
70

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-239:2006 Thiết bị điện loại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
71

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-174:2006 Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
72

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-240:2006 Thiết bị điện loại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
73

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-238:2006 Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
74

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-235:2006 Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
75

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-237:2006 Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
76

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

Ban hành: 11/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
77

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

Ban hành: 11/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
78

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

Ban hành: 11/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
79

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 690:2006 Giống ớt - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 12/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
80

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 340:2006 Giống lạc - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

Ban hành: 12/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
Vui lòng đợi