Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 649 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
61
62

Công văn 420/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

63

Kế hoạch 383/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2022 - 2030

64

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

65
66

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, được tiếp nhận hồ sơ tại Trụ sở Thanh tra tỉnh (Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng)

67

Kế hoạch 376/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai Phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

68

Quyết định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

69

Kế hoạch 234/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

70

Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

71

​Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Gia Lai

72

Quyết định 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thành phố Hà Nội

73

Quyết định 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

74

Quyết định 73/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Bộ Tư pháp

75

Quyết định 62/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

76

Quyết định 48/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023

77

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2023

78

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

79

Công văn 12/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

80

Quyết định 49/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023