Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.011 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Công văn 8022/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến đối với đề xuất một số giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
22

Công văn 4728/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
23

Công văn 8032/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
24

Công văn 5312/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các chuỗi cung ứng

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
25

Công văn 4482/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
26

Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
27

Công văn 4469/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
28

Công văn 5858/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
29

Công văn 2685/BTTTT-QLDN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hoá thiết yếu trong đại dịch

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
30

Công văn 4349/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
31

Công văn 1153/SCT-TMXNK của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
32

Công văn 6942/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
33

Công văn 4721/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) của các Bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2020

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
34

Công văn 4104/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
35

Công văn 4608/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
36

Công văn 4610/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
37

Công văn 4609/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 10/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
38

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
39

Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
40

Công văn 3753/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 26/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2021
Vui lòng đợi