Danh mục

Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.083 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
41

Công văn 162/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
42

Thông báo 8/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
43

Công văn 457/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
44

Công văn 110/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
45

Công văn 52/BCT-TMĐT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý và phối hợp triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 2022

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
46

Công văn 58/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 03/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
47

Công văn 9591/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) và công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
48

Thông báo 356/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
49

Báo cáo 130/BC-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
50

Báo cáo 282/BC-TCTK của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2021

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
51

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
52

Công văn 8362/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
53

Công văn 9263/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
54

Công văn 5951/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
55

Công văn 13482/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình triển khai các Hiệp định Thương mại tự do CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
56

Công văn 7877/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
57

Công văn 13008/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
58

Công văn 12858/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo năm 2021 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
59

Công văn 8512/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
60

Công văn 8514/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
Vui lòng đợi