Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 862 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
41

Công văn 8327/BCT-XTTM của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
42

Công văn 8258/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
43

Thông báo 384/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP)

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
44

Công văn 9487/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành một số luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
45

Công văn 2032/TCQLTT-CNV của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý mặt hàng nước đóng chai, đóng bình

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
46

Công văn 7785/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
47

Công văn 9380/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
48

Công văn 4144/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
49

Công văn 8907/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
50

Công văn 6817/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
51

Công văn 7980/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
52

Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
53

Công văn 6012/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
54

Công văn 6028/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1230/QĐ-BCT

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2019
55

Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Ban hành: 15/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
56

Công văn 7137/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
57

Công văn 5531/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
58

Công văn 5087/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
59

Công văn 4387/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT

Ban hành: 03/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
60

Công văn 4720/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 02/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
Vui lòng đợi