Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.228 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
1041

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1042

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

1043

Quyết định 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1044

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước mắm

1045

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Mác mác Đơn Dương"

1046

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1047
1048

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1049

Quyết định 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lâm Đồng

1050

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1051

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá bán nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

1052

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1053

Quyết định 1577/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

1054
1055

Quyết 262/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1056

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung

1057

Công văn 4245/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

1058
1059

Công văn 3899/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

1060

Quyết định 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020