Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.523 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
1501

Nghị định 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ban hành: 04/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2016
1502

Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ban hành: 03/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
1503

Quyết định 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
1504

Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2016
1505

Quyết định 2412/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
1506

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
1507

Quyết định 1304/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn)

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
1508

Quyết định 1094/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 22/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
1509

Quyết định 450/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
1510

Quyết định 70/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
1511

Quyết định 10/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2015
1512

Thông tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
1513

Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2013
1514

Thông tư 24/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2011
1515

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
1516

Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
1517

Quyết định 1958/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về "Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới"

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
1518

Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

Ban hành: 11/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
1519

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
1520

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
Vui lòng đợi