Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.558 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4321

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

4322

Thông tư 14/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu

4323

Thông tư 22/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung một số điểm về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường

4325

Thông tư 85/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm về hoạt động quảng cáo quy định tại Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ

4326

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

4327

Thông tư 16/1999/TT-BTM của Bộ thương mại về việc hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến

4328

Quyết định 0724/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam - Campuchia

4329

Thông tư 17/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá quý

4330

Thông tư 12/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu

4331

Thông tư 15/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng

4332

Thông tư 18/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân

4333

Thông tư 13/1999/TM-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ

4334

Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

4335

Nghị định 32/1999/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

4336

Quyết định 0455/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

4337

Thông tư liên tịch về cơ chế kinh doanh và quản lý giá xi măng

4338

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

4339

Nghị định 20/1999/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

4340

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại