Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.217 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3521

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

3522

Công văn 364/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương về giải pháp điều hành giá cả, thị trường

3523

Nghị định 06/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

3524

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

3525

Công văn 339/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc biện pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi

3526

Công văn 286/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giải pháp bình ổn thị trường trong nước năm 2008

3527

Công văn 308/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả

3528

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

3529

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

3530

Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thêm kinh phí cho các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

3531

Quyết định 01/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh

3532

Quyết định 01/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

3533

Công văn 13/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu cát xây dựng

3534
3535

Nghị định 191/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

3536
3537
3538

Quyết định 13/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia

3539

Nghị định 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

3540

Quyết định 12/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020