Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.566 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3481

Thông tư 05 TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế Hội chợ và Triển lãm thương mại

Ban hành: 25/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3482

Thông tư số 05-TM-XNK về việc hướng dẫn quy chế hội chợ và triển lãm thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Ban hành: 25/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3483

Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 23/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3484

Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép

Ban hành: 18/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3485

Công văn của 1063/TM-BQLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xử lý thuốc lá ngoại tịch thu

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
3486

Thông tư 18-TT/PC/VT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện NĐ 221-HĐBT và 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về kinh doanh vận tải hàng hoá, hàng khách công cộng bằng phương tiện vận tải hoạt động trên đường bộ, đường thuỷ nội địa

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3487

Nghị định 02/CP của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Ban hành: 05/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
3488

Nghị định 194-CP của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
3489

Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3490

Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Palestine

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3491

Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thươngmại về việc áp dụng hệ thống phân loại bằng H.S trong Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3492

Quyết định 1343-TM/PC của Bộ Thương mại ban hành bản Quy chế Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3493

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3494

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc

Ban hành: 22/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3495

Quyết định 390-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Hội chợ và triễn lãm thương mại

Ban hành: 01/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
3496

Quyết định 378-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

Ban hành: 27/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3497

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3498

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3499

Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3500

Hiệp định về qui tắc xuất xứ

Ban hành: 05/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi