Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.342 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
61

Công văn 93619/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
62

Công văn 6906/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
63

Công văn 6895/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
64

Công văn 6905/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
65

Công văn 4553/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
66

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
67

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
68

Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
69

Công văn 91813/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
70

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
71

Công văn 91820/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu khi tính thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
72

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
73

Công văn 4408/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
74

Công văn 91492/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
75

Công văn 6709/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
76

Công văn 91495/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
77

Công văn 91496/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
78

Công văn 91158/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
79

Công văn 6677/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
80

Công văn 91159/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
Vui lòng đợi