Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.794 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23641

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Ban hành: 27/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
23642

Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS

Ban hành: 21/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
23643

Thông tư 100-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 03/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23644

Thông tư 90/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
23645

Thông tư 89-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 09/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23646

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

Ban hành: 06/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
23647

Nghị định 73-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23648

Nghị định 74-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23649

Nghị định 61-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 17/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23650

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông

Ban hành: 04/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
23651

Thông tư 74A-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 56-CP ngày 28/8/90 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 31/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23652

Thông tư 73A-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 55-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23653

Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
23654

Nghị định 57-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
23655

Nghị định 56-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
23656

Nghị định 55-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
23657

Quyết định 400-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu thuế khai thác và xuất khẩu hải sản ở vùng biển Trường Sa

Ban hành: 07/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23658

Quyết định 570-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính ban hành mẫu hoá đơn 04/BH

Ban hành: 03/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23659

Quyết định 571-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/92

Ban hành: 03/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23660

Công văn về cước bưu điện trong nước

Ban hành: 30/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
Vui lòng đợi