Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.765 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23661

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thu thuế đối với hàng hoá, vận chuyển trên tuyến sắt

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23662

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23663

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc quy định việc thu nộp, sử dụng, quản lý phí dịch vụ hợp đồng kinh tế đối ngoại đối với các cơ quan thương vụ, các đoàn đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Ban hành: 31/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
23664

Thông tư 67-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT ngày 27/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 30/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23665

Thông tư 63-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định 276-CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 28/10/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23666

Thông tư 62-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh

Ban hành: 26/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23667

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 18/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23668

Thông tư 51-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định 210a-TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23669

Quyết định 359-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/1992

Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23670

Thông tư 48-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 276-CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí

Ban hành: 28/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23671

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapo

Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
23672

Công văn 1376/CN-HK/92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333-BHQĐ-CN-92

Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
23673

Nghị định 339-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất

Ban hành: 22/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23674

Nghị định 329-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trọng tài và các khoản thu khác trong khi trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế

Ban hành: 16/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23675

Quyết định 326-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài

Ban hành: 14/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23676

Công văn 797-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ

Ban hành: 05/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
23677

Quyết định 276-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí

Ban hành: 28/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23678

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh theo Nghị định 66-HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 22/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23679

Thông tư 30/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 18/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
23680

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

Ban hành: 17/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
Vui lòng đợi