Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.878 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1861

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9977:2013 Thực phẩm-Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm Petrifilm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1862

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10035:2013 ISO 11289:1993 Thực phẩm đã qua xử lý nhiệt đựng trong bao bì kín-Xác định pH

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1863

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9937:2013 ISO 5378:1978 Tinh bột và sản phẩm tinh bột-Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl-Phương pháp quang phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1864

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9941:2013 ISO 3946:1982 Tinh bột và sản phẩm tinh bột-Xác định hàm lượng phospho tổng số-Phương pháp quang phổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
1865

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4833-2:2002 ISO 3100-2:1988 Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
1866

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12941:2020 Bánh dẻo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1867

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9048:2012 ISO/TS 15495:2010 Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh-Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc ký lỏng-khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1868

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9333:2012 Thực phẩm-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký lỏng khối phổ hai lần-Phương pháp Quechers

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1869

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-6:2012 Phụ gia thực phẩm-Xác định các thành phần vô cơ-Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
1870

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9052:2012 Phụ gia thực phẩm-Xác định các thành phần hữu cơ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
1871

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9042-2:2012 ISO 6558-2:1992 Rau quả và sản phẩm rau quả-Xác định hàm lượng caroten-Phần 2: Phương pháp thông dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1872

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9525:2012 Thực phẩm-Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1873

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4886:1989 ST SEV 3013-6 Sản phẩm thực phẩm và gia vị-Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
1874

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4830-2:2005 ISO 6888-2:1999 with amendment 1:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch - Phần 2: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch fibrinogen huyết tương thỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
1875

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1876

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005 Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để ức chế sự nảy mầm của các loại củ và thân củ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
1877

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8374:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1878

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5109:2002 Tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
Vui lòng đợi