Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.377 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1341

Quyết định 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân công quản lý Nhà nước về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
1342

Công văn 1298/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 146

Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1343

Quyết định 3462/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014

Ban hành: 16/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
1344

Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
1345

Quyết định 679/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 281 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 148

Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
1346

Công văn 9673/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất dược phẩm Nanogen

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
1347

Thông tư 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục Thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
1348

Quyết định 5143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
1349

Quyết định 6409/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
1350

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1351

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1352

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
1353

Văn bản hợp nhất 09/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Xác thực: 14/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1354

Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9)

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
1355

Văn bản hợp nhất 08/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Xác thực: 14/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1356

Văn bản hợp nhất 07/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1357

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1358

Văn bản hợp nhất 03/QĐHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc"

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1359

Văn bản hợp nhất 02/QĐHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1360

Văn bản hợp nhất 06/TTHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký thuốc

Xác thực: 04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
Vui lòng đợi