Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 517 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Kế hoạch 4866/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2020

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
22

Công văn 5016/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ban hành Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
23

Công văn 5149/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
24

Công văn 3933/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
25

Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
26

Công văn 9810/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
27

Công văn 3985/BHXH-LT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
28

Công văn 9321/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2019
29

Công văn 8363/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
30

Công văn 3098/BTTTT-KHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
31

Công văn 3001/BTTTT-CATTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
32

Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
33

Công văn 2902/BTTTT-KHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 05/2019/TT-BTTTT

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
34

Công văn 2744/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
35

Công văn 815/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
36

Công văn 2823/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
37

Công văn 2824/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
38

Công văn 3499/BTNMT-CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin lập Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành"

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
39

Công văn 2293/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
40

Công văn 2085/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
Vui lòng đợi