Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 569 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công văn 594/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
02

Công văn 491/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
03

Công văn 493/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xử lý thông tin báo nêu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
04

Hướng dẫn 169-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
05

Công văn 449/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện phần mềm An toàn Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
06

Công văn 400/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
07

Công văn 378/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
08

Quy chế phối hợp 01/QCPH-VPCP-TANDTC của Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
09

Công văn 5187/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
10

Kế hoạch 4217/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2021

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
11

Công văn 5042/BTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
12

Công văn 10604/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô

Lĩnh vực: Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
13

Công văn 4210/GDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
14

Công văn 10475/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin Trang điện tử Financial Review nêu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
15

Công văn 10433/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
16

Công văn 5270/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc phát ngôn báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
17

Công văn 3932/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
18

Công văn 10356/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
19

Công văn 10362/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
20

Hướng dẫn 165-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
Vui lòng đợi