Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.619 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1601

Quyết định 777/2004/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

1602
1603

Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ

1604

Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

1605
1606

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu

1607
1608
1609

Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

1610

Thông tư 07/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú

1611

Quyết định 81/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng

1612

Quyết định 45/VGCP-TCCBĐT của Ban Vật giá Chính phủ ban hành Quy định khen thưởng huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

1613

Quyết định 326/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1614

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý, chỉ đạo Viện thi đua - khen thưởng Nhà nước

1615

Quyết định 111-KT/CTN của Chủ tịch nước về việc điều chỉnh mức tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao Vàng cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ

1616

Thông tư liên bộ 40 TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng giải phóng tàu nhanh

1617

Nghị quyết bổ sung vào Điều 3 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

1618

Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc

1619

Thông tư 84-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến