Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.414 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
1321

Quyết định 575/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế " Xét tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng, chống lao và bệnh phổi"

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2009
1322

Thông báo 74/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
1323

Thông báo 74/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
1324

Quyết định 244/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp-thủ công mỹ nghệ

Ban hành: 12/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
1325

Quyết định 294/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tặng bằng khen

Ban hành: 11/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2009
1326

Thông tư 02/2009/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2009

Ban hành: 05/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
1327

Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua - khen thưởng năm 2009

Ban hành: 02/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
1328

Công văn 11816/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2008
1329

Quyết định 46/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”

Ban hành: 17/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
1330

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
1331

Quyết định 06/2008/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
1332

Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
1333

Thông tư liên tịch 99/2008/TTLT-BTC-VPTW của Bộ Tài chính và Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các cấp

Ban hành: 30/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
1334

Quyết định 38/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
1335

Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2008
1336

Quyết định 119/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1337

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2008
1338

Quyết định 89/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
1339

Quyết định 64/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
1340

Chỉ thị 2373/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
Vui lòng đợi