Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.104 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
02

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
03

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Mục V điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
04

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
05

Quyết định 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
06

Thông báo 373/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, mùa mưa năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
07

Thông báo 375/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
08

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
09

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
10

Công văn 1351/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
11

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
12

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
13

Quyết định 1368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
14

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
15

Công văn 1078/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội quản lý

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2020
16

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
17

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
18

Công văn 770/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động đợt thi đua cao điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên toàn Thành phố trước thềm kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
19

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
20

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
Vui lòng đợi