Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.216 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
101

Công văn 3670/BYT-KHTC của Bộ Y tế về báo cáo số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước

Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
102

Quyết định 804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục cảng biển Việt Nam

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
103

Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
104

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
105

Công văn 2753/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá vôi, đôlômit

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
106

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
107

Quyết định 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
108

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
109

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
110

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
111

Quyết định 2398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
112

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
113

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
114

Thông báo 197/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chỉ đạo ứng phó bão số 1 năm 2022

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
115

Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
116

Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
117

Thông tư 08/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
118

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
119

Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 03/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
120

Công điện 12/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về ứng phó với cơn bão số 1 trên biển Đông và tình hình mưa lũ

Ban hành: 02/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
Vui lòng đợi