Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6141

Công văn 5031/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

6142

Công văn 2648/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mỏ đá granit tỉnh Nghệ An vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020

6143

Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê, kè phục vụ phòng, chống lụt, bão

6144

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

6145

Thông tư 76/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6146

Công văn 5018/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên đá khai thác

6147

Công văn 8605/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch của cả nước

6148

Quyết định 6074/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

6149

Thông báo 2430/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 25/11/2009, tại Bộ Y tế

6150

Thông tư 26/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

6151

Công văn 8518/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về bài viết của Thủ tướng Chính phủ cho trang web của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

6152

Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12

6153

Quyết định 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

6154

Quyết định 1930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

6155

Công văn 2275/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt Hiệp định vay Italy cho dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành, Quảng Nam

6156

Công văn 8217/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu chủng loại than chưa sử dụng hết sang thị trường Nhật Bản

6157

Chỉ thị 3767/CT-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

6158

Công văn 8224/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả đề án "Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu"

6159

Quyết định 1891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh

6160

Thông tư 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường