Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.682 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6081

Thông tư 02/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng

6082

Quyết định 2424/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và Urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025

6083

Công văn 3175/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian khai thác 02 mỏ đá ốp lát Núi đá Đội 1 và Núi đá Hang Dơi

6084

Công văn 1586/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn chỉnh Danh mục thủ tục hành chính

6085

Công văn 3086/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai đề án bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy

6086

Công văn 2867/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt các dự án tự đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong nước dưới 3.000 tỷ đồng

6087
6088

Quyết định 769/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

6089

Công văn 708/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường

6090

Công văn 2318/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khảo sát mỏ đá vôi cho nhà máy xi măng Duyên Hà

6091

Công văn 2272/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác, chế biến đá vôi trắng tại km54-km57, tỉnh Tuyên Quang

6092

Công văn 2266/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở Công ty Vedan

6093

Quyết định 720/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thuỷ điện năm 2009

6094

Công văn 584/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà đề nghị uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

6095

Nghị định 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

6096

Công văn 2185/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia dự án toàn cầu do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ

6097

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

6098

Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 3 Vùng kinh tế trọng điểm

6099

Công văn 1707/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite

6100

Thông tư 02/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước