Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.527 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2421

Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003

Ban hành: 02/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
2422

Công văn 13838/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
2423

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2424

Công văn số 1166/CV-KTTC2 ngày 03/09/2003 của Ngân hàng nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ uỷ thác cho vay vốn của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2425

Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ theo Thông tư 32/2002/TT-BTC

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2003
2426

Công văn 2072/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn điều chỉnh số lượng

Ban hành: 11/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
2427

Công văn 5778/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại

Ban hành: 03/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2003
2428

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 22/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
2429

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2003

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2430

Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 148 và 156 về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 17/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2431

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc bàn giao chương trình 120

Ban hành: 14/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2432

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương về việc hướng dẫn bàn giao CT/120

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2433

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc kinh phí thanh toán phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2434

Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính về việc danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Ban hành: 14/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2435

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát vé thu phí đường bộ toàn quốc

Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2436

Công văn số 78/NHNN-QLNH ngày 21/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Ban hành: 21/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2437

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2438

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2439

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2440

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi