Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.194 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2121

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 1999 của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
2122

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý phát hành hoá đơn bán tài sản thanh lý

Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
2123

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2124

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
2125

Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2126

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
2127

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
2128

Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc đăng ký chuyển lỗ

Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2129

Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ về việc người cư trú là công dân Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích đã quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2130

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
2131

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
2132

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Ban hành: 29/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
2133

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục sát nhập quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Ban hành: 21/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
2134

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 223/TTg ngày 6/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
2135

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung công tác khoá sổ cuối năm và lập TQT NSNN năm 2000

Ban hành: 06/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2136

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất SIBOR để ấn định lãi suất cho vay USD

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
2137

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc hướng dẫn việc bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
2138

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
2139

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
2140

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi