Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9061

Quyết định 584/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 ngày 8/5/1999

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
9062

Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9063

Quyết định 64/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ tiết kiệm chi ngân sách tại kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
9064

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
9065

Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
9066

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
9067

Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
9068

Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
9069

Quyết định 61/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2017
9070

Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi mã NH quy định tại Điều 1 QĐ 178/2000/QĐ-NHNN2 về việc bổ sung mã NH mới thành lập vào hệ thống mã NH, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
9071

Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Ban hành: 16/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
9072

Quyết định 49/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
9073

Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ mã ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/9/2000 của Thống đốc ngân hàng nhà nước

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9074

Thông tư 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9075

Quyết định 47/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ hoá giá nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà

Ban hành: 06/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
9076

Quyết định 46/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân

Ban hành: 06/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
9077

Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản là cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9078

Quyết định 412/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mã ngân hàng trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9079

Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân

Ban hành: 24/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
9080

Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
Vui lòng đợi