Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 202 văn bản: Sở hữu trí tuệ
161

Công văn 4647/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
162

Công văn 1407/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng nhập lậu giả mạo về sở hữu trí tuệ

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
163

Công văn 1105/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
164

Thông báo 186/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp mới

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
165

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
166

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
167

Thông tư 12/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
168

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 29/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
169

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2008
170

Công văn 623/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2008
171

Công văn 454/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2008
172

Công văn 6523/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
173

Công văn 4338/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bản quyền tác giả Từ điển tiếng Việt

Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
174

Công văn 1232/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá trên nhãn hàng hoá

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
175

Công văn 668/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 08/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
176

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 17/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
177

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
178

Quyết định 18/2005/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc

Ban hành: 16/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
179

Công văn 674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Ban hành: 16/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
180

Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
Vui lòng đợi