Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 237 văn bản: Sở hữu trí tuệ
181

Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

182

Nghị định 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

183

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

184

Công văn 2699/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bản quyền phim

185
186

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

187

Thông tư 05/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

188

Công văn 299/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III) do EU tài trợ

189

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

190

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

191

Báo cáo 243/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

192

Công văn 1896/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

193

Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2010

194

Công văn 2033/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

195

Thông báo 411/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

196

Công văn 4647/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

197

Công văn 1407/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng nhập lậu giả mạo về sở hữu trí tuệ

198

Công văn 1105/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

199

Thông báo 186/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp mới

200

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan