Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 229 văn bản: Sở hữu trí tuệ
201

Công văn 1232/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá trên nhãn hàng hoá

202

Công văn 668/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

203

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

204

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

205

Quyết định 18/2005/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc

206

Công văn 674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

207

Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

208

Thông tư 30/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

209

Thông tư 29/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

210

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

211

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

213

Thông tư 119/2001/TT-BNN thực hiện Nghị định 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

214

Nghị định 13/2001/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới

215

Nghị định 54/2000/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp

216

Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

217

Thông tư 05/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thi hành một số quy định của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

218
219
220