Danh mục

Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 913 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Kali saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Sucralose

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
25

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
26

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-32:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
27

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-31:2020/BYT Phụ gia thực phẩm muối Aspartam-Acesulfam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
28

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Alitam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
29

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
30

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
31

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
32

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05A:2020/BCT An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07A:2020/BCT Chất lượng amôniắc công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03A:2020/BCT Chất lượng natri hydroxit công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02A:2020/BCT Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
39

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06A:2020/BCT Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04A:2020/BCT Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
Vui lòng đợi