Danh mục

Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 911 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT An toàn điện

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
42

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
43

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
44

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
45

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
46

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

Ban hành: 16/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz

Ban hành: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2020/BTC Thóc tẻ dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT Hệ thống điều khiển tự động và từ xa

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT Hoạt động kéo trên biển

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
54

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ban hành: 01/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
56

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
57

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ban hành: 31/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
59

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
60

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
Vui lòng đợi