Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 1.964 văn bản: Ngoại giao
1941

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
1942

Thông báo 27/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vay vốn cho dự án Xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (II) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2015
1943

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 11/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1944

Hiệp định vận chuyển hàng không song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xây-sen

Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
1945

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Ban hành: 27/06/2013
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
1946

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
1947

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác tài chính 2010

Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
1948

Thông tư 42/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

Ban hành: 25/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
1949

Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế

Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
1950

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
1951

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
1952

Nghị định 157/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2007
1953

Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 08/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
1954

Quyết định 2535/2004/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan lãnh sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2005
1955

Hiệp định 19/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan về Hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp

Ban hành: 11/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
1956

Hiệp định 115/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt

Ban hành: 08/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2005
1957

Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2004

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
1958

Hiệp định hợp tác 71/2004/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Italia

Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
1959

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
1960

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 01/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi