Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.533 văn bản: Ngoại giao
01

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán, ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
02

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức các hoạt động thăm, chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài, doanh nghiệp FDI nhân các dịp đặc biệt trong năm 2024 và đầu năm 2025

Lĩnh vực: Ngoại giao, Doanh nghiệp Tải về
03

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định 2268/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
04
05

Nghị định 14/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
07

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Công văn 782-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2024

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 245/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2022

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính Tải về
10

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
11

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
12

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt sửa đổi các Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
13

Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2024

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Kế hoạch 670/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Koong, Lào sang thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
15

Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế phối hợp xem xét cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
16

Công văn 365/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về Việt Nam gia nhập Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
17

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính Tải về
18

Thông báo 05/2024/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về