Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.277 văn bản: Lĩnh vực khác
1261

Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 16/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2010
1262

Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1263

Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
1264

Quyết định 3957/QĐ-BNN-TT năm 2007 sử dụng Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định loài cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 13/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1265

Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1266

Quyết định 94/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
1267

Quyết định 60/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đăng ký đặc cách một số thuốc có nguồn gốc sinh học vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2007
1268

Thông tư 03/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.

Ban hành: 15/02/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1269

Nghị định 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
1270

Quyết định 01/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 04/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
1271

Quyết định 11/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 12/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
1272

Quyết định 54/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp

Ban hành: 05/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
1273

Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
1274

Quyết định 35/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia

Ban hành: 14/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2005
1275

Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về việc phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2003
1276

Quyết định 143/2002/QĐ-BNN về tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1277

Luật của Quốc hội số 27/2001/QH10 về phòng cháy và chữa cháy.

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
Vui lòng đợi