Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.218 văn bản: Lao động-Tiền lương
1941

Công văn 422/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

1942

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1943

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc trợ cấp thêm hàng tháng đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

1944

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ

1945

Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2016

1946

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1947

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1948

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1949

Quyết định 7414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1950

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, bản tin, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1951
1952

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1953

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1954

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1955

Quyết định 2819/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hải Phòng

1956

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An

1957
1958

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1959

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1960

Quyết định 608/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang