Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.241 văn bản: Lao động-Tiền lương
5181

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

Ban hành: 02/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5182

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
5183

Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động

Ban hành: 18/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
5184

Quyết định 109-LĐTBXH/QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh

Ban hành: 05/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5185

Nghị định 18-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về thoả ước lao động tập thể

Ban hành: 26/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5186

Thông tư liên tịch 29/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung một số bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 25/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
5187

Quyết định 117-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp tiền học trong tiền lương

Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5188

Thông tư liên tịch 20-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại

Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5189

Thông tư 18-LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi lại đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu

Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5190

Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về lãi suất cho vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm

Ban hành: 31/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
5191

Quyết định 304-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi chế độ thanh toán tiền tàu xe đi lại hàng năm của công nhân viên chức và quân nhân về hưu

Ban hành: 20/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5192

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lao động và chính sách đối với người lao động trong thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định 202/CT ngày 08/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 22/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5193

Thông tư liên bộ 04/TT-LB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 Nghị định 157/HĐBT ngày 17/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 17/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5194

Nghị định 165-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động

Ban hành: 12/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5195

Quyết định 242/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 05/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
5196

Quyết định 145-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý

Ban hành: 29/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5197

Thông tư liên bộ 04/TT-LB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bù giá điện cho công nhân viên chức lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng chính sách xã hội

Ban hành: 28/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5198

Quyết định 58-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về trợ cấp đối với một số đối tượng

Ban hành: 22/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5199

Quyết định 468-QĐ/LB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh

Ban hành: 30/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5200

Nghị định 370-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 09/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi