Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 478 văn bản: Khoa học-Công nghệ
461

Công văn 1484/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai trễ hạn

Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
462

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước

Ban hành: 19/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
463

Công văn 4899/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Ban hành: 26/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
464

Công văn 2289/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung xây dựng đề án chuyển đổi của các tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
465

Công văn 1515/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2006
466

Công văn 87/BKHCN/TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình quản lý chất lượng ô tô xe máy

Ban hành: 14/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
467

Công văn 1024/BKHCN-VPCNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án năm 2005 thuộc chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
468

Thông báo 2036/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2004

Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
469

Công văn 3175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 06/2003/BKHCN

Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
470

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2003

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
471

Quy chế 14/LPQT của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật

Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
472

Công văn 02/2003/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương năm 2003

Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
473

Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 16 của Bộ Khoa học Công nghệ

Ban hành: 28/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
474

Công văn 11053/TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
475

Công văn 433/BKHCN-CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
476

Công văn đính chính QĐ số 227/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 của TTCP về việc ban hành Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
477

Công văn 608/LTNN-TTNC của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc trích yếu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư - lưu trữ

Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
478

Công văn 95/CNTT của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin về quy chế tham gia khai thác mạng ITNET

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
Vui lòng đợi