Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.241 văn bản: Khoa học-Công nghệ
1141

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-9:2015 ISO/IEC 7816-9:2004 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp-Phần 9: Lệnh đối với quản lý thẻ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1142

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-8:2015 ISO/IEC 7811-8:2014 Thẻ định danh-Kỹ thuật ghi-Phần 8: Sọc từ-Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1143

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-1:2015 ISO/IEC 7816-1:2011 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp-Phần 1-Thẻ tiếp xúc-Đặc tính vật lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1144

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-9:2015 ISO/IEC 7811-9:2008 Thẻ định danh-Kỹ thuật ghi-Phần 9: Đánh dấu định danh xúc giác

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1145

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11295:2016 ISO/IEC 19790:2012 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Yêu cầu an toàn cho mô-đun mật mã

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
1146

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-15:2015 ISO 7240-15:2014 Hệ thống báo cháy-Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1147

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-2:2013 ISO 7240-2:2003 Hệ thống báo cháy-Phần 2: Trung tâm báo cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
1148

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-12:2015 ISO 7240-12:2014 Hệ thống báo cháy-Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1149

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-11:2015 ISO 7240-11:2011 Hệ thống báo cháy-Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
1150

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-13:2015 ISO 7240-13:2005 Hệ thống báo cháy-Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
1151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-17:2016 ISO 7240-17:2009 Hệ thống báo cháy - Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
1152

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-3:2015 ISO 7240-3:2010 Hệ thống báo cháy-Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1153

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-8:2015 ISO 7240-8:2014 Hệ thống báo cháy-Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
1154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-22:2016 ISO 7240-22:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
1155

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11653-3:2016 ISO/IEC 29142-3:2013 Công nghệ thông tin-Mô tả đặc tính hộp mực in-Phần 3: Môi trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
1156

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11523-6:2016 ISO/IEC 24752-6:2014 Công nghệ thông tin-Giao diện người sử dụng-Bộ điều khiển từ xa phổ dụng-Phần 6: Tích hợp dịch vụ web

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
1157

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11523-3:2016 Công nghệ thông tin-Giao diện người sử dụng-Bộ điều khiển từ xa phổ dụng-Phần 3: Khuôn mẫu trình bày

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
1158

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10860:2015 ISO 2602:1980 Giải thích thống kê kết quả thử-Ước lượng trung bình-Khoảng tin cậy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
1159

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-10:2008 ISO 2859-10:2006 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 10: Giới thiệu bộ TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
1160

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8087-7:2009 IEC 60094-7:1986/AMD 1:1996 Hệ thống ghi và tái tạo âm thanh dạng băng từ-Phần 7: Băng cát xét ghi để sử dụng trong thương mại và gia đình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
Vui lòng đợi