Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 679 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8772:2017 ISO/ASTM 51940:2013 Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8770:2017 ISO/ASTM 51631:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12534:2018 ASTM E 2232:2016 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
07

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8233:2018 ISO/ASTM 51650:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose triaxetat

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12367:2018 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Ủng chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-23:2016 ISO 7240-23:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-21:2016 ISO 7240-21:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 21: Thiết bị định tuyến

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-16:2016 ISO 7240-16:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:200 Rung động cơ học và chấn động-Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân-Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7282:2008 Phao áo cứu sinh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7885-1:2008 An toàn bức xạ-Thuật ngữ và định nghĩa-Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng anh từ A đến E

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7283:2008 Phao tròn cứu sinh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7942-1:2008 ISO 4037-1:1996 An toàn bức xạ-Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon-Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7945-2:2008 ISO 10648-2:1994 An toàn bức xạ-Tủ cách ly-Phần 2: Phân loại theo độ kín và các phương pháp kiểm tra

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7945-1:2008 ISO 10648-1:1997 An toàn bức xạ-Tủ cách ly-Phần 1: Nguyên tắc thiết kế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7884:2008 Thiết bị đẩy nước chữa cháy-Tự vận hành bằng khí nén

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
Vui lòng đợi