Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 729 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN An toàn đồ chơi trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-1:2018 ISO 7503-1:2016 Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-2:2018 ISO 7503-2:2016 Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 2: Phương pháp kiểm tra sử dụng mẫu lau

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 ISO/IEC 17021-3:2017 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-2:2018 ISO 1996-2:2017 Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm và phương pháp đánh giá

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-13:2018 ISO 16900-13:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở, độ đàn hồi và khoảng thời gian thở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
Vui lòng đợi