Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.170 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

Ban hành: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5738:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13169:2020 ASTM E1266-20 Chất thải rắn - Xử lý hỗn hợp vôi, tro bay và chất thải kim loại nặng trong công tác chèn lấp kết cấu và các ứng dụng xây dựng khác

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13183:2020 ISO 27913:2017 Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất Cacbon đioxit - Hệ thống vận chuyển đường ống

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13171:2020 ASTM D6700-19 Chất thải rắn - Hướng dẫn sử dụng lốp phế liệu để làm nhiên liệu

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13180:2020 ISO 17064:2016 Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi, ván dăm và ván dăm định hướng (OSB) - Từ vựng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13185:2020 ISO/TR 27915:2017 Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất Cacbon đioxit - Định lượng và thẩm tra

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12968:2020 ISO 11204:2010 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác áp dụng các hiệu chính môi trường chính xác

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13240:2020 ISO/IEC 30101:2014 Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Mạng cảm biến và giao diện mạng cảm biến cho hệ thống lưới điện thông minh

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12970:2020 ISO 12001:1996 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Quy tắc soạn thảo và trình bày mã thử tiếng ồn

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13174:2020 ISO 14146:2018 Bảo vệ bức xạ - Tiêu chí và giới hạn năng lực thực hành dùng cho đánh giá định kỳ các dịch vụ đo liều

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13173:2020 ISO/ASTM 52116:2013 Bảo vệ bức xạ - Đo liều cho thiết bị chiếu xạ Gamma lưu giữ khô khép kín

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13181:2020 ISO 16895:2016 Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12964:2020 ISO 11200:2014 Âm học. Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn cơ bản để xác định các mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12965:2020 ISO 11201:2010 Âm học. Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác trong một trường âm gần như tự do phía trên một mặt phẳng phản xạ với các hiệu chính môi trường không đáng kể

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12969:2020 ISO 11205:2003 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Phương pháp kỹ thuật xác định mức áp suất âm phát ra tại chỗ tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác sử dụng cường độ âm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13007:2020 ISO 20774:2013 Thuốc lá điếu - Xác định cacbon monoxit trong luồng khói phụ - Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thẳng hàng phân tích thông dụng có ống hút khói dạng đuôi cá

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13182:2020 ISO 27917:2017 Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất Cacbon đioxit - Thuật ngữ liên quan

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13179:2020 ISO 16894:2009 Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm định hướng (OSB) - Định nghĩa, phân loại và yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13172:2020 ASTM D6270-17 Chất thải rắn - Sử dụng lốp phế liệu trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
Vui lòng đợi