Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 594 văn bản: Khoa học-Công nghệ
461

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành "Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ "

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
462

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 19/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
463

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
464

Quyết định 1572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo Iường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2014
465

Quyết định 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2014
466

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
467

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh khoản 3, Điều 9 và khoản 2, Điều 10 của Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
468

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
469

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
470

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
471

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
472

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
473

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
474

Quyết định 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục lĩnh vực các dự án đầu tư cần thẩm tra công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 21/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
475

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
476

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
477

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 2344/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
478

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
479

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện; xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
480

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/05/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
Vui lòng đợi