Danh mục

Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 409 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Công văn 1405/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
42

Công văn 1594/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
43

Thông báo 49/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 02/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
44

Công văn 11409/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về Nghị định kiểm toán nội bộ

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
45

Công văn 8484/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
46

Công văn 6927/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
47

Công văn 2133/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
48

Công văn 2001/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân cung ứng dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
49

Công văn 1961/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về hóa đơn

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
50

Công văn 1872/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
51

Công văn 1695/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
52

Công văn 1558/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
53

Công văn 1554/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
54

Công văn 1409/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
55

Công văn 1341/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
56

Công văn 6458/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn thu học phí

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
57

Công văn 6311/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn liên 2 bị mờ mực in

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
58

Công văn 195/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
59

Công văn 5385/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
60

Công văn 18030/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
Vui lòng đợi