Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 400 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Công văn 1961/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về hóa đơn

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
42

Công văn 1872/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
43

Công văn 1695/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
44

Công văn 1558/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
45

Công văn 1554/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
46

Công văn 1409/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
47

Công văn 1341/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
48

Công văn 6458/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn thu học phí

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
49

Công văn 6311/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn liên 2 bị mờ mực in

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
50

Công văn 195/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
51

Công văn 5385/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
52

Công văn 18030/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
53

Công văn 4970/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động kinh doanh

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
54

Công văn 4717/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
55

Công văn 4712/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
56

Công văn 4459/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn

Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
57

Công văn 4356/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
58

Công văn 4290/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
59

Công văn 4288/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mất hóa đơn

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
60

Công văn 3892/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
Vui lòng đợi