Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 365 văn bản: Hình sự
01

Nghị định 09/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Hình sự Tải về
02

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
03

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
04

Quyết định 3195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi thành viên Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
05

Thông tư 89/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
06

Hướng dẫn 34/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kỹ năng phát hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
07

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hình sự Tải về
10

Công văn 8195/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hình sự Tải về
11

Công điện 634/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
14

Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Hình sự Tải về
15

Hướng dẫn 23/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Công văn 892/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Lệnh 02/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19
20

Quyết định 05/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về