Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 435 văn bản: Hình sự
01

Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự

02

Thông tư 03/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

03

Nghị quyết 209/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

04

Chương trình phối hợp 5789/CHPH-BTP-BCA của Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

05

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ trong ngành Kiểm sát nhân dân

06

Công văn 8727/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ma-rốc

07

Quyết định 1302/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ma-rốc

08

Kế hoạch 3883/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

09

Quyết định 364/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

10

Công văn 6084/BCT-DKT của Bộ Công Thương về hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 227, Điều 238 Bộ luật Hình sự năm 2015

11

Công văn 174/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

12

Thông tư 02/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án

13

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

14
15

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”

16

Công văn 5430/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

17

​Kế hoạch 1528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

18

Công văn 2160/VKSTC-V14 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ và thi hành án hình sự

19

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

20

Công văn 87/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo kết quả công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm, quyết định khởi tố hoặc yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án