Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 2.160 văn bản: Hành chính
1701

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
1702

Quyết định 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
1703

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
1704

Quyết định 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
1705

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Ban hành: 06/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
1706

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ban hành: 03/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
1707

Quyết định 359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2017
1708

Quyết định 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Ban hành: 11/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
1709

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng"

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
1710

Quyết định 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
1711

Quyết định 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
1712

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
1713

Quyết định 346/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 21/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
1714

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
1715

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 16/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
1716

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
1717

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ban hành: 16/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
1718

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 23/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
1719

Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
1720

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 17/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
Vui lòng đợi