Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 2.063 văn bản: Hành chính
1681

Quyết định 1282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
1682

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
1683

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
1684

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
1685

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
1686

Quyết định 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
1687

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
1688

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2016
1689

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
1690

Quyết định 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên từ Hội Công chứng Thành phố Hà Nội thành Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1691

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
1692

Quyết định 7263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
1693

Quyết định 7034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa ban Thành phố năm 2016

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
1694

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
1695

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1696

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
1697

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1698

Quyết định 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
1699

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
1700

Quyết định 183/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đường dây nóng của UBND Thành phố tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về thủ tục hành chính

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2006
Vui lòng đợi