Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 5.406 văn bản: Hành chính
4541

Quyết định 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
4542

Quyết định 155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
4543

Quyết định 1883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
4544

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
4545

Quyết định 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
4546

Quyết định 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
4547

Quyết định 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
4548

Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
4549

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2015
4550

Quyết định 1768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
4551

Quyết định 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
4552

Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2015
4553

Quyết định 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
4554

Quyết định 1656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
4555

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu

Ban hành: 13/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
4556

Quyết định 133/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 10/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
4557

Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2016
4558

Quyết định 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2015
4559

Quyết định 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2015
4560

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2015
Vui lòng đợi