Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 5.749 văn bản: Hành chính
4521

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
4522

Quyết định 4915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
4523

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
4524

Quyết định 4647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2016
4525

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
4526

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
4527

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
4528

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
4529

Quyết định 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
4530

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
4531

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
4532

Quyết định 4711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 3425/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
4533

Quyết định 2029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
4534

Quyết định 4697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
4535

Quyết định 2410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
4536

Quyết định 2028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
4537

Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
4538

Quyết định 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
4539

Quyết định 2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
4540

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
Vui lòng đợi